Badanie prowadzi się w:

 -  przypadku krwawień

 - uzyskanie skutecznej hemostazy zarówno niewielkich powierzchni, jak i w obrębie narządów miąższowych

 -  przypadku zamknięcia światła dróg oddechowych czy pokarmowych - odtworzenie i utrzymanie światła narządów

 - leczeniu nowotworów - redukcja masy nowotworu

 - strukturach patologicznych nienowotworowych 

 - we wczesnym stadium nowotworu, skuteczne usunięcie całości guza


 

Nasi lekarze

  Marek Buszkiewicz

 

  Zbigniew Samulski

 

 Przemysław Dunowski